Project information

ANALÝZA VÝVOJE EKONOMIKY A HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY V OBDOBÍ DOZNÍVAJÍCÍ GLOBÁLNÍ KRIZE: DSGE modely malých otevřených ekonomik s finančními frikcemi a frikcemi trhu práce (Analýza vývoje ekonomiky a hospodářské politiky)

Project Identification
MUNI/A/0784/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt je pokračováním stejnojmenného projektu MUNI/A/0780/2011 z roku 2012 (plánovaného na tři roky) a je zaměřen na modelování malých otevřených ekonomik (SOE) v období trvající hluboké recese s využitím rámce teoretického konceptu reprezentovaného "novou makroekonomií otevřené ekonomiky" (NOEM) a teorie dynamických systémů s racionálním očekáváním a s využitím pokročilých metod bayesovského odhadu. Realizace projektu je orientovaná na vysvětlení strukturálních změn a dramatických změn chování ekonomiky v období hospodářské recese, zejména na hledání podmínek pro znovuzískání dlouhodobé stability. Řešené problémy budou kvantitativně evidovány pomocí nových, konceptuálně rozšířených DSGE modelů malé otevřené ekonomiky (SOE DSGE). Bude se jednat o SOE DSGE model ekonomiky začleněné do Evropské měnové unie, DSGE model s frikcemi trhu práce a SOE DSGE modely s finančními frikcemi představovanými vhodnými typy akcelerátorů. Modely otevřených ekonomik budou identifikovány na reálných datech ekonomik České republiky, Slovenské republiky a „ekonomiky“ Evropské měnové unie.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info