Project information

Členství v Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) a v Council of Managers of National Antarctic Programmes (COMNAP) (SCAR_&_COMNAP)

Project Identification
LG13013
Project Period
3/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Czech Geological Survey

Hlavním cílem předkládaného projektu je oficiální zapojení českých vědecko-výzkumných aktivit do mezinárodních struktur antarktických výzkumů a zajištění optimálního využití jak výzkumné tak technicko-logistické infrastruktury partnerských států pro české národní vědecké projekty v Antarktidě, jakož i udržování dobrého technického stavu unikátní infrastruktury české vědecké stanice J.G.Mendela v Antarktidě, včetně jejího zásobování a údržby. Toho je možno dosáhnout naplněním cílů programu INGO, a to především zajištěním účasti českých odborníků na každoročních koordinačních setkáních klíčových mezinárodních institucí: Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), Council of Managers of National Antarctic Programmes (COMNAP) a Antarctic Treaty Consultative Meeting/Committee for Environmental Protection (ATCM/CEP). Cílem účasti (mimo významné posílení mezinárodní statutu České republiky mezi státy Antarktického smluvního systému) bude cestou spolupráce nad výzkumnými tématy a operacemi partnerských států SCAR a COMNAP rozšiřovat a optimalizovat české národní antarktické výzkumné programy i technické a logistické zajištění české antarktické stanice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info