Project information

Analýza a aplikace plazmatických procesů pro přípravu tenkých vrstev amorfních chalkogenidů

Investor logo
Project Identification
GA13-05082S
Project Period
2/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Keywords
amorphous chalcogenides, LDI-TOF-MS, plasma chemistry
Cooperating Organization
University of Pardubice

Chalkogenidová skla a tenké vrstvy jsou důležitou skupinou anorganických materiálů, jež jsou vhodná pro optické a optoelektronické aplikace,
např. materiály pro optické a elektrické paměti. V rámci projektu budou studovány plazmatické procesy pro přípravu tenkých vrstev vybraných
perspektivních amorfních chalkogenidů systémů - GeGaS(Se, Te), GeAsSe, GeSbTe, atd. Objemová skla i amorfní tenké vrstvy připravené
pulzní laserovou depozicí budou charakterizovány zejména z pohledu lokální struktury a optických vlastností. Plazma vznikající při interakci
intenzívních laserových pulzů s chalkogenidy bude detailně studována LDI (laser desorption ionization) time-of-flight hmotnostní spektrometrií.
Výsledky chemické diagnostiky plazmatu budou korelovány se strukturou a vlastnostmi výchozích objemových skel i tenkých vrstev. Výsledky
budou dále použity pro předpověď syntéz nových materiálů i pro studium a modelovaní depozičních procesů

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info