Project information

Analýza transformujících se ekonomik - vývoj institucionálního prostředí a jeho důsledky pro reálnou ekonomiku (Analýza transformujících se ekonomik)

Project Identification
MUNI/A/0844/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Transformace ekonomik neznamená pouze strukturální proměnu odvětví nebo orientace zahraničního obchodu, ale zejména komplexní proměnu institucionálního prostředí.
Navrhovaný projekt se profiluje jako součást, v literatuře již plně etablovaného, proudu emipirického výzkumu institucí s konkrétním zaměřením na porozumění vývoji institucionálního prostředí transformujících se ekonomik. Výzkumná činnost bude sestávat ze dvou vzájemně logicky propojených modulů. V prvním bude předmětem výzkumu proces tvorby institucionálního prostředí. Ten bude v druhém modulu doprovázen výzkumem dopadů různých nastavení institucionálního prostředí na reálnou ekonomiku. Projekt tak navazuje na v minulosti realizované projekty stejně jako na výzkum, který na Katedře ekonomie aktuálně probíhá.

Cílem zpracování prvního modulu bude ověřit v literatuře navržené hypotézy o determinantech institucionálního prostředí na empirických datech za použití ekonometrických technik. Porozumění determinantům vývoje institucionálního prostředí zlepší naše pochopení procesu komplexní proměny institucionálního prostředí, kterým v minulosti procházely transformující se ekonomiky bývalého východního bloku a který v současnosti podstupují ekonomiky v Africe a Asii.

Cílem druhého modulu bude rozšířit zkoumání dopadů institucí z pouhého sledování efektů úrovně institucionálního prostředí na komplexnější pohled, který zahrne i význam jejich vývoje v čase. Komplexní přístup k hodnocení institucionálnímu prostředí umožní získat nové poznatky o makroekonomických výsledcích transformačních strategií.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info