Project information

End-to-side anastomóza periferních nervů v klinické praxi a využití neurotrofických látek pro ovlivnění funkční reinervace v experimentálním modelu

Project Identification
1A8252
Project Period
1/2004 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Klinická a experimentální studie end-to-side anastomózy periferních nervů a její využití v rekonstrukci pažní pleteně.
Vliv neurotrofinů na kvalitu funkční reinervace a na kolaterální reinervaci po end-to-side anastomóze periferních nervů

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info