Project information

Enhancing Social Characteristics and Public Responsibility of Israeli Teaching through an HEI/Student Alliance (ESPRIT)

Projekt je zaměřen na posílení sociální odpovědnosti studentů prostřednictvím jejich zapojení do různých aktivit zaměřených na práci s určitými cílovými skupinami (migranti, nemajetní atd.). Masarykova univerzita přinese do projektu své zkušenosti s organizací studentských stáží v nevládních organizacích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info