Project information

Analýza judikatury v oblasti zdravotnického práva (AJZP)

Project Identification
MUNI/A/0837/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Záměrem projektu je sesbírání a analýza judikatury v oblasti zdravotnického práva. Předmětem analýzy bude především rozhodovací činnost krajských a vrchních soudů rozhodujících o nárocích z ochrany osobnosti. Projekt reaguje na zvýšenou potřebu po analýze judikatury v oblasti ochrany osobnosti související s tím, že s účinností NOZ přejde rozhodování o těchto nárocích z krajských soudů na soudy okresní.

Publications

Total number of publications: 2