Project information

Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity

Project Identification
ROZV/14/2014
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Centre for International Cooperation
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Hlavním účelem projektu je v souladu s Dlouhodobým záměrem univerzity na období let 2011-2015 a jeho aktualizaci na rok 2014 cíleně vyhledávat a rozvíjet spolupráci Masarykovy univerzitou se zahraničními partnery.
V návaznosti na intenzivní a systematickou přípravu Masarykovy univerzity na příchod nové generace evropských mobilitních programů je nutné, aby MU i nadále pokračovala v implementaci postupů souvisejících s připravovaným programem Erasmus+, a to zejména formou vyhledávání a utváření strategických partnerství, zajištění informovanosti o nové koncepci programu v rámci MU a také zlepšení postavení univerzity pro potencionální studenty pocházející ze zemí mimo EU.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info