Project information

Komiks v přípravě pedagogů a zprostředkování umění

Project Identification
MUNI/FR/0068/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt inovuje výuku semináře dějin umění. Rozvíjí kompetence studentů (budoucích pedagogů) zprostředkovat obsah dějin umění cílovým skupinám (žákům). Tato didaktická transformace obsahu je náročná a především při výuce moderního umění se ukazuje nutnost hledat nové, pro pedagogy i žáky adekvátnější metody práce. Projekt usiluje o rozvoj alternativních cest zprostředkování umění využitím aktuálních projektově orientovaných narativních metod (tvorba komiksu) ve spolupráci s odborníky z praxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info