Project information

Úvod do terminologie a tvorby textu v univerzitním prostředí

Project Identification
MUNI/FR/0259/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Language Centre

Nově zřizovaný předmět usnadní orientaci v akademickém prostředí univerzity a otevírá cestu k plurilingvismu. Usiluje o osvojení správných metod při analýze a tvorbě odborných pojmů, o zvýšení úrovně písemného projevu v univerzitním prostředí s využitím lexikálních, lexikologických, stylistických i čistě formálních dovedností.
Usnadní vytváření obecně kulturního přehledu studenta a může v budoucnu pomoci při mezioborové komunikaci v profesním životě.