Project information

Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice (ALTEKO)

Investor logo
Project Identification
GA14-33094S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Heterodoxní ekonomické prostory a koncept tzv. ‘různorodých ekonomik’ se v posledním desetiletí staly významným tématem na poli sociální a ekonomické geografie. Stále ovšem zůstává mnoho nezodpovězených otázek ohledně jejich pozice vůči dominantní reprezentaci ekonomiky, praktik a procesů jejich fungování, jejich strategií přežití a jejich tzv. politiky prostoru a měřítka. Chybí také jejich propojení s ‘tradičními’ teoriemi regionálního a místního rozvoje. Tento projekt zahrnuje jak rozsáhlý terénní sociologický výzkum, tak teoretickou kritickou analýzu tzv. ‘alternativních’ ekonomických praktik a prostorů v České republice, a rozpracování jejich reflexe v rámci teorie regionálního rozvoje. Výsledky, zahrnující krom jiného jejich originální typologii, strategie, rozsah, teoretickou reflexi a interpretaci v rámci české tranzitní ekonomiky budou zveřejněny na národní i mezinárodní úrovni formou 8 recenzovaných odborných článků, 6 konferenčních příspěvků, 5 prezentací pro veřejnost a 1 editované monografie v češtině.

Publications

Total number of publications: 38


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info