Project information

Rozvoj mechanismů zajišťování kvality vzdělávacích programů

Project Identification
ROZV/22/2014
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Projekt se zaměří na další doplnění a dotvoření systému zajišťování kvality na Masarykově univerzitě. Ve své koncepci vychází předkládaný návrh činností projektu z priorit DZ MU 2015 a jeho aktualizací. Cílem je sdružení již existujících a zavedení nových procesů zajišťujících kvalitu vzdělávacích programů (interní akreditace studijního programu, roční hodnocení studijního programu, fungování programových rad) a zároveň implementace normy upravující podmínky fungování studijních oborů a programů na MU.

K tomuto účelu dojde ke zřízení nového pracoviště s názvem Centrum pro kvalitu, jenž bude do budoucna sdružovat procesy zajišťování kvality vzdělávacích programů. Centrum se v rámci realizace projektu rovněž zaměří na přípravu svého budoucího vyčlenění ze struktury Rektorátu MU jako samostatného pracoviště.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info