Project information

Umělecká reprezentace a interdisciplinarita (URI)

Project Identification
MUNI/A/0861/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt zkoumá interdisciplinární vztahy mezi estetikou a příbuznými obory, jež se podílejí na
zkoumání kognitivních předpokladů a podmínek estetického působení uměleckých děl.
Kognitivní aspekty umělecké reprezentace zahrnují logickou sémantiku a sémiotiku, teorii komunikace, dějiny umění, psychologii a axiologii umění, fenomenologii umění, hermeneutiku a teorii médií.
Projekt navazuje na základní výzkumnou problematiku pracoviště a na dřívější projekt specifického výzkumu zaměřený na současný stav estetické teorie (TUR I., II.)

Publications

Total number of publications: 33


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info