Project information

INTERAKCE ROS A AUXINU BĚHEM VÝVOJE ROSTLIN A ADAPTACE VŮČI STRESŮM

Investor logo
Project Identification
GA15-16520S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Nepříznivé podmínky životního prostředí jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňujících produktivitu zemědělských plodin, což platí celosvětově. Proto se objasnění systémů adaptace rostlin vůči stresům stalo jedním z hlavních cílů výzkumu v oblasti rostlinných biotechnologií. Vzájemné interakce reaktivních druhů kyslíku (ROS) se signálními drahami auxinu jsou hlavními faktory ve stresem indukovaných morfogenetických odpovědích, které regulují růst a vývoj rostlin za účelem zmírnění škodlivých účinků stresů. Na druhou stranu faktory životního prostředí
primárně ovlivňují fotosyntézu, což může vést k omezení růstu rostlin a výnosu. Ačkoli společné působení ROS a auxinu v průběhu vývojových reakcí rostlin na stres je v současnosti intenzivně studováno, mechanismus jejich vzájemné interakce je prakticky neznámý. Také role chloroplastů ve vztahu ROS-auxin je zcela neznámá. V tomto směru znamená tento projekt důležitý přínos v objasnění konvergenčních bodů systémů ve vztahu ROS-auxin a v interakcích mezi fotosyntézou a homeostázou ROS-auxin ve stresových podmínkách.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info