Project information

Inovace a transformace předmětu MV816K na "PRÁVNICKÉ OSOBY CIVILNÍHO PRÁVA" (POCP)

Project Identification
MUNI/FR/1519/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo k začlenění obecné úpravy právnických osob a k inkorporaci právní úpravy typových právnických osob přímo do občanského zákoníku. Záměrem projektu je inovace a transofmrace stávajícího předmětu „Spolkové a nadační právo“.
Předmět by měl být koncepčně uchopen tak, aby reagoval na poptávku po celistvé výuce problematiky právnických osob a zároveň by byl plně respektován požadavek na větší zapojení dovednostní výuky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info