Project information

Testování ve výuce medicíny ON-LINE (TEVEMEON)

Project Identification
MUNI/FR/1482/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Standardizované testování znalostí umožní pedagogům spravedlivé, prokazatelné a objektivní hodnocení znalostí a dovedností. Nastavení jednotných procesních postupů v přípravě a realizaci testování znamená snížení časových nároků na vyučující při tvorbě i využívání testů. Cílem projektu je také proto vytvoření e-learningové platformy (portálu) zaměřené na systematický rozvoj a posílení pedagogických kompetencí akademických pracovníků v oblasti přípravy testové agendy na LF MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info