Project information

Příprava studijních materiálů v anglickém jazyce pro přípravu budoucích učitelů k práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v matematice

Project Identification
MUNI/FR/1393/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

V současné době se na ZŠ zvyšuje procento žáků se specifickými poruchami učení i nadaných žáků se souběžnou poruchou učení. Je žádoucí, aby se studenti se vzděláváním těchto žáků podrobně seznámili a aby byli schopni problematiku studovat také ze zahraniční literatury. Cílem projektu je vytvoření studijních materiálů v anglickém jazyce pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ i pro zahraniční studenty. Materiál přispěje k rozšíření kompetencí studentů PdF v matematice i v angličtině.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info