Project information

PiSCE - Pilot project on the promotion of self-care systems in the European Union. Platform of experts. (PiSCE)

Project Identification
2013/D2/27
Project Period
9/2014 - 11/2015
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
The Dutch Institute for Healthcare Improvement

Cílem projektu je návrh rámce pro sebepéči pacientů v EU a navržení strategie k podpoře širšího provádění účinné sebepéče vytvořením:

  • Obecných zásad k podpoře sebepéče nemocných (selfcare)
  • Směrnice pro vývoj a tvorbu komunikačních nástrojů v této oblasti v rámci EU
  • Návrhu politických opatření a způsobu spolupráce v oblasti sebepéče na úrovni EU
  • Vytvořením platformy odborníků v dané oblasti


The main project outcome is to put in place a framework for action to enhance self-care at EU level and develop strategies to support the broader implementation of effective self-care by producing:

  • Guideline on the promotion of Self-care
  • Guideline on the development and production of communication tools
  • Proposal for policy actions and collaboration on self-care at EU level
  • Creating a platform of experts


Objectives shall be achieved by:
1. A cost/benefit analysis of patient self-care oriented health systems in the European Union and the current frameworks in place to enhance self-care oriented heath care systems and patients’ empowerment.
2. Transferability of best practices
3. The creation of a platform of experts in self-care and healthcare
Objectives 1) and 2) will be carried out by a separate contractor, see EAHC contract N°EAHC/2013/Health/26. This Tender contract concerns setting up and running the platform of experts in self-care, i.e. objective 3).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info