Project information

ECTS Label

Project Identification
ROZV/67/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics

Ve spojitosti s procesem internacionalizace Masarykovy univerzity, jakož i vzhledem k snahám o širší uplatnění mezioborových studií, roste potřeba důsledného uplatňování ECTS kreditů jako měřítka plnění studijích povinností. Sjednocení podmínek přidělování kreditů jednotlivým předmětům (kurzům) a sjednocení podmínek pro jejich další aplikaci je prostředkem usnadňujícím orientaci zainteresovaných osob ve vysokoškolském studiu co do očekávané míry vynaloženého úsilí studenta pro absolvování daného předmětu či kurzu. Práce s ECTS kredity na univerzitě usnadní proces mobility studentů, a to zejména zprůhlední studium na MU studentům ze zahraničí, napomůže procesům uznávání absolvovaných částí studia mimo mateřské fakulty a obory a konečně napomůže rozšiřování mezinárodních kontaktů univerzity a jejich jednotlivých pracovišť.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info