Project information

Zvýšení kvality výuky endodoncie v rámci předmětu Dětské zubní lékařství zavedením moderních pracovních postupů.

Project Identification
MUNI/FR/1727/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je v souladu se záměrem MU podpořit pedagogickou práci akademických pracovníků do 35 let, a má za cíl zvýšení kvality výuky endodoncie vybavením dětského oddělení Stomatologické kliniky neinvestiční přístrojovou technikou a spotřebním materiálem pro nácvik strojového vypracovávaní kořenových kanálků zubů při endodontických výkonech.
Stomatologická klinika tak získá pracoviště, které bude v souladu s příslušným kurikulem výuky platným v rámci Evropské unie.