Project information

Využití in vitro kultur při studiu vlivu perzistentních organických polutantů na rostliny

Project Identification
MUNI/31/C0007/2007
Project Period
9/2007 - 6/2008
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Publications

Total number of publications: 3