Project information

Aktualizace jednotného vizuálního stylu MU

Project Identification
ROZV/05/2015
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Projekt vychází z Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2015, bod 8 Inovovat stávající a zavést nové vnitřní a vnější komunikační kanály.

Současný jednotný vizuální styl (dále JVS) je platný od roku 2005 a za tu dobu se výrazně změnily trendy v grafice i způsob prezentace univerzity.

Nosnou myšlenkou aktualizace jednotného vizuálního stylu bude osobitost univerzity, dynamika, potřebná pro prezentaci univerzity jako celku, a současně i diferenciace, nutná pro prezentaci jednotlivých fakult
a pracovišť MU. Vzhledem k rozsahu a náročnosti prací – zejména na vybraného dodavatele grafiky – budou jednotlivé návrhy realizovány po etapách dle harmonogramu. Současně se bude postupovat v souladu s koncepcí nových webových stránek www.muni.cz.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info