Project information

Realizace komunikační strategie MU

Project Identification
ROZV/03/2015
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Projekt představuje marketingové aktivity směřující k potenciálním studentům v ČR a SR, akademické obci, zainteresované veřejnosti, absolventům, partnerům a dárcům. Vzhledem ke svému širokému zaměření je projekt rozdělen na tři samostatná témata:
1. Online a offline komunikace s uchazeči o studium
2. Aktivity popularizující vědu a výzkum na MU
3. Komunikace s absolventy, partnery a dárci

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info