Project information
Postoje vysokoškolských studentů ČR k soudobé artificiální hudbě

Project Identification
MUNI/A/1309/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt Postoje vysokoškolských studentů ČR k soudobé artificiální hudbě volně navazuje na předcházející projekty, které realizovala Katedra Hv PdF MU (konkrétně Hudební preference vysokoškolských studentů(MUNI/A/0885/2011), Hudební preference vysokoškolských studentů ve vybraných zemích EU (MUNI/A/0711/2012) a Hudební preference vysokoškolských studentů ve vybraných zemích ISME MUNI/A/0818/2013). Využita bude v minulých výzkumech osvědčená metoda Computer-assisted personal interviewing (CAPI). Cílem proponovaného výzkumu bude zjistit orientaci mladých lidí v soudobé vážné hudbě 20. století a a míru její obliby. Tato hudba - přestože její tvůrci byli stěžejními nositeli inovací hudby předchozích staletí - stojí stále na okraji posluchačského zájmu. Projekt vychází z předpokladu, že obdobně jako při výzkumech v ČR a v EU budou respondenti výběrového souboru vysokoškolští studenti, tedy absolventi příslušného národního školského vzdělávacího systému v oblasti všeobecné hudební výchovy, kteří jsou však současně pod silným vlivem především všudypřítomných médií a jimi šířené masové hudební kultury. Hypoteticky však lze očekávat, že míra preference soudobých děl vážné hudby bude teoreticky vyšší než u standardní baterie ukázek z oblasti klasické vážné hudby, vzhledem k tomu, že jazyk soudobé vážné hudby může být mladým lidem bližší. Tento specifický problém receptivní výchovy nebyl dosud předmětem žádného emirického hudebně sociologického výzkumu.

Publications

Total number of publications: 31


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info