Project information
Koevoluce potravní-specializace a složení jedu u pavouků

Investor logo
Project Identification
GA15-14762S
Project Period
3/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology

Porozumění ekologické specializaci je nezbytné pro studium různých ekologických procesů. Pavouci jsou ideální skupinou pro studium specializovaných adaptací, protože jsou druhově bohatí a specializovali se na různé druhy kořisti. V tomto projektu se soustředíme na jedové adaptace a budeme studovat koevoluci potravní specializace a složení jedu u vybraných druhů, které se specializovaly na mravence, termity nebo pavouky. Budeme zkoumat realizovanou a fundamentální trofickou niku u vybraných specialistů s použitím klasických ekologických a moderních molekulárních metod. Pak porovnáme složení jedu mezi specialisty a generalisty s použitím proteomických technik. Nakonec budeme zkoumat funkční význam variability ve složení jedu srovnáním efektivnosti lovu mezi specialisty a generalisty.
Našim cílem je testovat adaptivní evoluci účinku jedu u potravně specializovaných pavouků na základě integrace důkazů ze složení jedu, šířky potravní niky a efektivnosti jedu v rámci několika druhů, které se specializovaly na mravence, termity nebo pavouky.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info