Project information

Kandidátní biomarkery rezistence k retinoidům u dětí s vysoce rizikovými neuroblastomy

Project Identification
15-34621A (kod CEP: NV15-34621A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt je zaměřen na detailní analýzu exprese pěti kandidátních proteinů, které souvisejí s rezistencí k retinoidům v buňkách neuroblastomu. Exprese těchto proteinů bude hodnocena pomocí PCR a imunodetekčních metod ve stabilizovaných neuroblastomových buněčných liniích a v párových vzorcích nádorové tkáně od jednotlivých pacientů. Získané informace umožní identifikaci prediktivních biomarkerů, které budou v praxi využitelné ke stanovení léčebné odpovědi na retinoidy u pacientů s vysoce rizikovými neuroblastomy.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info