Project information
Vliv selekce genomických poškození na průběh chronické lymfocytární leukémie

Project Identification
15-31834A (kod CEP: NV15-31834A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Nepřítomnost společného genomického defektu u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) naznačuje, že řada faktorů vnitřního i vnějšího prostředí ovlivňuje vznik, selekci a proliferaci leukemického klonu. Široká škála chromosomálních poškození identifikovaných u CLL vypovídá o tom, že při jejich vzniku a opravě hraje úlohu množství molekulárních mechanismů. Z pohledu každodenní klinické praxe je velmi důležité rozpoznat ty CLL pacienty, u nichž hrozí riziko vzniku chromosomálních aberací, zvláště s komplexním charakterem, neboť se obvykle vyskytují u pacientů s nepříznivým průběhem onemocnění. V rámci projektu proto chceme použít sekvenování nové generace k identifikaci genetických poškození přispívajících ke klonální evoluci CLL; podrobně budeme studovat komplexní chromozomální přestavby. Dále chceme studovat buněčnou signalizaci zprostředkovanou B buněčnými a Toll-like receptory, které hrají významnou úlohu v buněčné odpovědi na podněty vnějšího prostředí, zjistit, zda a jak významně přispívají ke klonální evoluci CLL.

Publications

Total number of publications: 53


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info