Project information

Advanced Onboard Data Recording and Analysis System (ADORAS-CZ)

Project Identification
LF15022
Project Period
10/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
GiTy a.s.

Projekt “Advanced Onboard Data Recording and Analysis System“ je součástí řešení stejnojmenného mezinárodního projektu,který je řešen v rámci clusteru EURIPIDES2. Na řešení projektu se podílí celkem 11 partnerů ze sedmi zemí, včetně dvou účastníků z ČR. Řešitelé projektu z ČR se budou podílet zejména na výzkumu nových komunikačních technologií založených na satelitních technologiích s podporou MESH konceptu.
Cílem české části projektu je vyvinout novou funkční komunikační platformu založenou na satelitní technologii. Vzniklý systém má být nezávislý na stávajících telekomunikačních infrastrukturách, dostatečně robustní a autonomní v ohledu na jednotlivé koncové body komunikační sítě. Komunikační síť má podporovat MESH koncept a určitou mobilitu koncových bodů.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info