Project information

Prevence a profylaxe multimorbidity seniorů II (/PREPMULSEN II)

Project Identification
MUNI/A/1197/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Při aktuálním a budoucím demografickém vývoji je nevyhnutelné věnovat maximální pozornost preventivním aktivitám podporujícím úspěšné stárnutí a předcházejícím ztrátě soběstačnosti seniorů. Projekt je věnován různým směrům dlouhodobé prevence multimorbidity jako faktoru významně urychlujícího vznik závislosti seniora a zhoršení kvality jeho života. Jedním z komplexně působících faktorů je vitamin D, jehož nízká hladina má vliv mimo jiné i senzitivitu tkání k inzulinu, a tedy stav kompenzace diabetu včetně rozvoje chronických komplikací diabetu. Dalším faktorem podstatně ohrožujícím nezávislost seniora jsou pády, jejichž možná etiologie je velmi široká od spondylózy krčních obratlů přes arytmie a vegetativní dystonie až po nervosvalovou dyskoordinaci, opět s možným podílem vitaminu D.
Velmi křehkou oblastí je období přechodu od kurativní terapie k paliativní, zejména u neonkologických nemocných. Farmakoterapie a zejména compliance a adherence jsou také významnými riziky ztráty soběstačnosti. Na druhé straně je nutno věnovat pozornost o volně nakupovaným medikamentům, a to zejména steroidům pro jejich četné nežádoucí vedlejší účinky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info