Project information

E-learningový kurz - Soukromí pacienta a mlčenlivost zdravotnického pracovníka

Project Identification
MUNI/FR/1509/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem tohoto projektu je vytvořit krátký e-learningový kurz pro studenty lékařských fakult s cílem obeznámit je se základními pravidly regulujícími povinnou mlčenlivost (lékařské tajemství), soukromí pacienta a ochranou osobních údajů při zacházení se zdravotnickou dokumentací.

E-learningový kurz by měl být univerzálně použitelný pro studenty všech pregraduálních oborů Lékařské fakulty, v první fázi bude implementován do kurikula všeobecného lékařství, následně bude po dohodě s garanty oborů za

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info