Project information

Inovace předmětu Biologie-seminář pomocí diskuzí a hlasovacích zařízení

Project Identification
MUNI/FR/1487/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Do seminářů z Biologie pro studenty Všeobecného lékařství budou od podzimu 2016 zavedena nová interaktivní témata, která budou přímo korespondovat s tématy přednášek v daném týdnu, s cílem procvičit a prohloubit učivo, a především zasadit znalosti do hlubších souvislostí. Semináře budou nově zpracovány formou diskuze problémů a otázek, které budou studenti nejprve sami diskutovat v malých skupinkách a poté sdílet své názory a řešení v celé seminární skupině dohromady pomocí hlasovacích zařízení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info