Project information

Repetitorium farmakologie – rozšíření materiálů pro studium farmakologie o e-learningovou aplikaci (Repetitorium farmakologie)

Project Identification
MUNI/FR/1530/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Na základě již vytvořené neoficiální studentské výukové pomůcky v rámci aplikace Dril v IS MU bude vypracován komplexní e-learningový materiál. Repetitorium farmakologie bude sloužit k upevnění základních pojmů z obecné farmakologie a k procvičení znalostí ze speciální farmakologie jednotlivých skupin léčiv. Studenti tak získají pomůcku, která jim jednak usnadní přípravu ke zkoušce z farmakologie, a také posílí jejich přehled o léčivech, se kterými se budou setkávat později v klinické praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info