Project information

Inovace a profilace předmětu Specializace logopedie v prezenční a kombinované formě studia

Project Identification
MUNI/FR/1112/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je inovace předmětu Specializace logopedie v prezenční i kombinované formě studia zaměřená na posílení kompetencí studentů v oblasti intervence u dětí s deficity ve vývoji komunikační schopnosti. Projekt reflektuje na aktuální potřeby speciálněpedagogické teorie i praxe s konkrétním zacílením na skupinu rizikových dětí z hlediska vývoje řeči. Součástí projektu je i posílení spolupráce s odborníky z praxe, kteří by aktivně vstoupili do výuky v seminářích specializace logopedie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info