Project information

Multimediální materiály pro výuku výpočetních metod (MuMaVyMe)

Project Identification
MUNI/FR/1536/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Moderní výzkum stále častěji využívá výpočetní a simulační metody. Jejich použití však vyžaduje získání netriviálních interdisciplinárních znalostí, které jsou nutné pro jejich efektivní nasazení nejenom v superpočítačových centrech. Cílem projektu je vytvoření multimediálních studijních materiálů, které umožní rychlý vstup do této problematiky. Materiály budou zároveň integrovány do existujících kurzů vyučovaných ve studijním programu Biochemie.