Project information

Život bývalého sportovce po vrcholové kariéře

Project Identification
MUNI/A/1299/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem předloženého projektu je zjistit – definovat – psychosociální proměnné, které jsou ve vztahu ke zvládnuté či nezvládnuté involuci ve fázi ukončení sportovní kariéry a transferu do běžného života po etapě vrcholového sportu a vytvořit teoretický rámec, který bude mít charakter typologie přístupů k řešení ukončení kariéry a přechodu do života po kariéře.
Na základě analýzy zjištěných dat je pak dalším cílem vytvořit vzdělávací program určený pro vrcholové sportovce, v rámci kterého získají informace a zkušenosti, které mohou uplatnit pro úspěšně vyrovnání se s přechodem do každodenního života. Vzdělávací program umožní sportovci větší příležitost se účinně přizpůsobit životu po kariéře a dosáhnout vzdělání pro získání pracovní pozice např. jako ambasadoři sportu“, pracující v klubech mládeže, poradci pro sportovní kariéru.
V neposlední řadě je našim dalším cílem spolupráce s ČOV formou předložením výstupů a výsledků projektu. Tímto způsobem chceme deklarovat zájem o spolupráci na projektu Duální kariéry, do kterého Český olympijský výbor v současné době zapojuje bývalé reprezentanty a olympioniky.
Východiskem pro náš výzkum je teorie „transition“, tj. teorie přechodových fází ve vývoji motivační struktury sportovce. Nezvládnutá či obtížně zvládaná involuce znamená problémy osobního charakteru z různých hledisek, ztráty společensko-ekonomické a ztráty psycho-socio-ekonomického kapitálu a zkušeností nejen se sportovním prostředím pro další generace.
Sledovanou skupinou budou vrcholoví sportovci z anticipačních týmových sportů, protože v týmových sportech je vrcholová kariéra chronologicky delší, mediálně a tudíž i ekonomicky vyšší než ve sportech jiných. Výběr sledovaného souboru v rozsahu 16 probandů bude mít generové zastoupení, tedy ženy i muži, a zvolili jsme čtyři týmové sporty - fotbal, hokej, basketbal a volejbal. Oslovení probandi budou bývalí (již neaktivní) profesionální sportovci/sportovkyně z českých (československých) nejvyšších soutěžích.
Prostředkem pro sběr dat bude semi-strukturovaný rozhovor. Rozhovory budou vedeny vyškolenými tazateli - odbornými asistenty FSpS.
S informovaným souhlasem respondentů budou rozhovory pro potřeby další analýzy nahrávány.
Ve zpracování výsledků provedeme kategoriálním tříděním dat a dále pak statistické zpracování.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info