Project information

Inovace rehabilitačních programů pro řidiče: Neurobehaviorální evaluace tréninku empatie

Investor logo
Project Identification
GA16-18261S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Centre of Transport Research

V rámci navrhovaného projektu bude vyvíjen nový rehabilitační program pro řidiče založený na empatii a interaktivní neurobehaviorální paradigma pro evaluaci tohoto programu. Tyto cíle budou vyžadovat
interdisciplinární tým psychoterapeutů se zkušenostmi v rehabilitaci řidičů a neurovědců schopných
snímat činnost mozku u dvou interagujících jedinců současně (" hyperscanning "). Takové neurovědní
protokoly umožní neurobehaviorální posouzení sociálně-emočního chování před a po tréninku empatie.
Aplikace tohoto behaviorálně-intervenčního programu může být kromě rehabilitace řidičů v případě
úspěchu rozšířena i na jiné formy antisociálního chování. Projekt také představí sofistikované neurovědní
paradigma pomocí kterého může být neurofyziologie sociálně-emočního chování vyšetřována tak, jak se
odehrává v reálných sociálních interakcích. Celkově si projekt klade za cíl (1) vývoj nového rehabilitačního
programu pro řidiče; (2) vytvoření pokrokové neurobehaviorální evaluace rehabilitace pro řidiče; a (3)
pochopení neurokognitivního vztahu mezi empatií a řízením.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info