Project information

Terénní výuka jako silná výuková strategie

Investor logo
Project Identification
GA16-00695S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Terénní výuka je forma, která je už dlouhá léta považována za velmi silnou výukovou strategii při chápání dnešního světa. Terénní výuka, která je pevně zakotvena i v českém vzdělávání, pěstuje u žáků různé druhy dovedností spojené především s praktickými činnostmi v krajině a ve své podstatě se prolíná celým kurikulem základní i střední školy. Nemáme však povědomí o zařazení terénní výuky do školních vzdělávacích programů (ŠVP) a o její skutečné realizaci na základních (a středních) školách. Jen okrajově byl pak zjišťován např. její vliv na pohybovou aktivitu a zdraví životní styl.
Výstupem projektu tedy bude: 1) analýza zakotvení terénní výuky (se zaměřením na vyučovací předmět zeměpis) ve vybraných ŠVP ZV, 2) porovnání přínosů klasické výuky ve třídě a terénní výuky na rozvoj kompetencí k řešení úloh žáků a pohybové aktivity a 3) základě zjištěných poznatků návrh optimálního systému organizace terénní výuky pro všechny ročníky na jednotlivých stupních základního školství. Veškeré zjištěné poznatky a výstupy budou publikovány v českých i zahr. odborných časopisech a monografii.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info