Project information
Predictive stratification of CLL patients for therapy involving monoclonal antibodies targeting CD20 (CLLAB20)

Project Identification
16-32743A (kod CEP: NV16-32743A)
Project Period
4/2016 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) stále představuje nevyléčitelné onemocnění. Monoklonální protilátky cílené na povrchový antigen CD20 přispěly ke zlepšení léčebné odpovědi pacientů s CLL. Při jejich využití však problémem zůstává rezistence (nízká efektivita) u části pacientů. Cílem projektu je vytvoření systému na predikci léčebné odpovědi u pacientů s CLL podstupujících terapii nejčastěji používanými léčebnými režimy zahrnujícími protilátky anti-CD20. Metodicky bude projekt zahrnovat experimenty na vzorcích periferní krve pacientů s CLL a to (a) analýzu rekurentních mutací, které by mohly ovlivňovat primární reakci na protilátky a také přispívat k relapsu onemocnění, (b) in vitro testy z plné krve a izolovaných CLL buněk testujících účinnost protilátek samotných i jejich kombinaci s chemoterapií, (c) analýzu aktivace protilátkami-zprostředkované buněčné cytotoxicity a (d) stanovení aktivity komplementu pacientů s CLL. Projekt by měl přispět k vyhlášenému prioritnímu cíli „nádorová biologie ve vztahu k diagnostickým a terapeutickým cílům“.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info