Project information

Vývoj metod pro rozpoznání nadání - první krok v procesu jejich efektivního vzdělávání

Project Identification
MUNI/A/1190/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Přesná diagnostika je prvním a nezbytným krokem v procesu péče o mimořádně nadané děti. Přesto je v České republice stále citelný nedostatek kvalitních diagnostických nástrojů, které by bylo možné pro tento účel využít. Z těchto důvodů byl v rámci specifického výzkumu z minulých let vyvinut Test pro vyhledávání nadaných žáků v matematice (TIM) a adaptována posuzovací škála GRS-S, která může být používána např. jako screeningový nástroj pro pedagogy. Tento projekt navazuje na tyto aktivity a snaží se je dále rozšiřovat v aplikačním i výzkumném kontextu. Tyto činnosti zahrnují např. rozšíření funkcí vyhodnocovacího on-line prostředí testu TIM, jeho ověření v odlišných jazykových a kulturních prostředích (např. Slovensko, Polsko, Indie atd.) či zjištění jeho souvislosti s dalšími diagnostickými nástroji (WJ IE II COG, ROKF). V případě škály GRS-S půjde především o další výzkumná ověřování – srovnání výsledků posouzení pedagogů a rodičů, validizace s inteligenčním testem WJ IE II COG, ověření souvislosti s emočními charakteristikami posuzovaného dítěte apod.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info