Project information

Systematické vyhledávání a rozvoj nadaných dětí v JMK

Project Identification
JMK 56349/2016
Project Period
8/2016 - 7/2017
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cíleně chceme navázat na dosavadní pozitivní zkušenosti se stávajícím projektem pro nadané žáky v MjUNI. Našim záměrem je pokračovat ve vývoji nové skríningové diagnostické metody pro předběžné plošné vytipování talentů, a zejména navázat na rozvojové aktivity poskytované již v tomto roce vybraným velmi nadaným dětem MjUNI a rozšířit tuto nabídku/podporu i pro další děti JMK, které jsme doposud nemohli do stávajících aktivit zapojit. Rozšíření se bude týkat jak identifikace, tak následného zapojení do rozvojových aktivit, které nemohly být v tomto roce z kapacitních a finančních důvodů nabízeny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info