Project information

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence (CIVIS)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000672
Project Period
10/2016 - 9/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Centre of Ecological Education Lipka

Záměry projektu se soustředí na tyto hlavní milníky:
(1) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ prostřednictvím vytvořeného společenství praxe zaměřeného na výuku napříč předměty orientovanou na VUR, resp. výchovu k sociálně a environmentálně odpovědnému chování (tj. se zaměřením na průřezová témata, která mají vztah k VUR za účelem propojit vzdělávací obory a předměty)./
(2) Rozvoj kompetencí učitelů z fakult vzdělávajících učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělání prostřednictvím podpory společenství praxe./
(3) Rozpracování hladin (vývojového kontinua) sociálních a občanských kompetencí ve vztahu k průřezovým tématům a k nim propojeným vzdělávacím oborům orientovaných na VUR. (zelená linka)/
(4) Podpora implementace efektivních metodik pro rozvoj občanských a sociálních kompetencí do školní praxe prostřednictvím výuky napříč předměty (interdisciplinární a transdisciplinární výuky). (modrá linka)/
Za tímto účelem bude vytvořeno společenství praxe tvořené zástupci akademické sféry (oboroví didaktici, obecní didaktici) a učiteli z praxe (lídři základních škol v oblasti EVVO a GRV). Propojovatelem těchto dvou sfér budou příspěvkové a neziskové organizace, které jsou specialisty na ve svém oboru (EV a GRV), často s kontakty na tuzemské i zahraniční vzdělávací instituce a zároveň mají propracované vzdělávací přístupy, díky nimž jsou respektovány jako odborníci ze strany jednotlivých učitelů i celých škol.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info