Project information

Design a optimalizace bioprocesu pro produkci rekombinantních enzymů

Project Identification
SOC/1295/2016
Project Period
9/2016 - 2/2017
Investor / Pogramme / Project type
South Moravian Centre for International Mobility
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci SOČ projektu bude cílem řešitelů návrh a optimalizace produkční fermentace s použitím laboratorních kmenů bakterie Escherichia coli se zvláštním důrazem na fyziologii bakterií použitých v navrženého procesu. Úkolem řešitelů bude stanovení základních parametrů laboratorních fermentorů, např. přestupového koeficientu kLa, a především růstových a metabolických konstant použitých kmenů v daných podmínkách. Znalosti růstových parametrů kultury, kinetiky spotřeby substrátu a výtěžků biomasy budou využity pro optimalizaci kultivačních podmínek rekombinantních bakterií. Testovány budou též různé strategie příkrmu s cílem dosažení přednastavené růstové rychlosti a omezení buněčného stresu.
Výstupem práce bude optimalizovaný protokol pro bioreaktorovou produkci rekombinantních proteinů v Loschmidtových laboratořích, stejně jako znalost fyziologických a růstových parametrů použitých kmenů. Výsledky práce budou představeny na odborné mikrobiologické konferenci, např. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info