Project information

Design a optimalizace bioprocesu pro produkci rekombinantních enzymů

Project Identification
SOC/1295/2016
Project Period
9/2016 - 2/2017
Investor / Pogramme / Project type
South Moravian Centre for International Mobility
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci SOČ projektu bude cílem řešitelů návrh a optimalizace produkční fermentace s použitím laboratorních kmenů bakterie Escherichia coli se zvláštním důrazem na fyziologii bakterií použitých v navrženého procesu. Úkolem řešitelů bude stanovení základních parametrů laboratorních fermentorů, např. přestupového koeficientu kLa, a především růstových a metabolických konstant použitých kmenů v daných podmínkách. Znalosti růstových parametrů kultury, kinetiky spotřeby substrátu a výtěžků biomasy budou využity pro optimalizaci kultivačních podmínek rekombinantních bakterií. Testovány budou též různé strategie příkrmu s cílem dosažení přednastavené růstové rychlosti a omezení buněčného stresu.
Výstupem práce bude optimalizovaný protokol pro bioreaktorovou produkci rekombinantních proteinů v Loschmidtových laboratořích, stejně jako znalost fyziologických a růstových parametrů použitých kmenů. Výsledky práce budou představeny na odborné mikrobiologické konferenci, např. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů.