Project information

Jsou morfogeny z rodiny Wnt hormony?

Project Identification
23/2016
Project Period
1/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navzdory klíčové úloze Wnt proteinů v embryogenezi, fyziologii a patogenezi zůstává podstata jejich transportu téměř neznáma. Cílem projektu je molekulární a funkční charakterizace nového, námi identifikovaného, „hormon‐like“ mechanismu transportu Wnt ligandů. Předložený návrh si klade za cíl popsat zcela nový fenomén s výrazným přesahem do dalších oblastí biologie a medicíny. Bližší charakterizace „hormon‐like“ působení Wntů a identifikace jeho molekulární podstaty by otevřela cestu ke studiu nové mezibuněčné komunikace pomoci Wntů a představovala by zásadní objev v oblasti vývojové biologie a fyziologie.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info