Project information

Statistická inference pro složité náhodné procesy v ekonometrickém modelování

Project Identification
GJ17-22950Y
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Moderní ekonometrická data často popisují vývoj a dynamiku ekonomických jevů v čase nebo prostoru. Statisticky jsou taková data nahlížena jako realizace náhodných procesů. V tomto projektu vyvíjíme nové statistické metody pro funkcionální data, časové řady, difuzní procesy a větvící procesy. Soustředíme se na analýzu funkcionálních dat pro částečně pozorované trajektorie a nehladké procesy (difuze, časové řady) a na časoprostorovou dynamiku procesů epidemického typu.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info