Project information

Atomizátory hydridů pro pro atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrii - nové horizonty

Investor logo
Project Identification
GA17-04329S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Analytical Chemistry of the ASCR, v. v. i.

Hlavním cílem projektu je vývoj hydridových atomizátorů pro spektroskopii optimalizací atomizační fáze pomocí diagnostiky vodíkových atomů a atomů analytu.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info