Project information

Nové soukromé právo v komparativních souvislostech

Project Identification
MUNI/FR/0933/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Motto: „ It is difficult to understand the universe if you only study one planet“ (M. Musashi, 1645) Poznávat právo v širších mezinárodně komparativních souvislostech je důležité a přínosné již během studia magisterského studijního programu v oboru práva. „Nové soukromé právo v komparativních souvislostech“ je předmět, v rámci kterého by studentům byla nabízena možnost podívat se na vnitrostátní soukromé právo „pohledem zvenčí“.