Project information

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Project Identification
MUNI/FR/1529/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je přiblížit studentům v předmětu Lineární a adaptivní zpracování dat probírané teorie a problémy skrze sbírku názorných příkladů. Výsledkem projektu bude vytvoření sady řešených příkladů a příkladů pro procvičení, které budou mít základ v reálné praxi analytika dat pracujícího na řešení úloh souvisejících s biologickými, biomedicínskými a environmentálními vědami. Sbírka bude mít formát výukové opory se suplementem obsahujícím skripty a funkce napsané v prostředí MATLAB.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info