Project information

Doplnění sbírky trvalých mikroskopických preparátů pro cvičení z Biologie

Project Identification
MUNI/FR/1594/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je obohatit praktickou výuku předmětu Biologie o nové trvalé preparáty pro mikroskopování a doplnit preparáty tak, aby byly v dostatečném počtu pro všechny studenty. Budou připraveny vlastní preparáty myších fibroblastů pro demonstraci základní morfologie živočišných adherentních buněk a preparáty z testes sarančete pro demonstraci morfologie jednotlivých fází meiózy. Preparáty jsou určené pro výuku praktických cvičení biologie pro studenty oboru Všeobecné lékařství.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info