Project information

Radikalizace politiky ve střední Evropě v době krizí

Investor logo
Project Identification
GA17-09296S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

V minulých letech byla Evropská unie zasažena událostmi jako ekonomická nebo migrační krize. Jedním z negativních efektů krizí tohoto typu bývá radikalizace politiky. Cílem projektu je proto identifikovat zdroje radikalizace v kontextu krizí, a to se specifickým zaměřením na v tomto kontextu doposud opomíjené postkomunistické země střední Evropy. Přínosem projektu je komplexní analýza radikalizace pokrývající tři oblasti: společnost (včetně sociálních hnutí), voliči a politické strany s použitím smíšených metod výzkumu zahrnující jak kvantitativní analýzu dat z mezinárodních šetření, tak detailní kvalitativní analýzu podoby radikalizace zkoumaných aktérů. Projekt přispěje k porozumění podoby a procesu radikalizace ve střední Evropě a poslouží jako východisko policy řešení.

Publications

Total number of publications: 29


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info