Project information

Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu? (NVO)

Investor logo
Project Identification
GA17-12243S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Klíčovou tendencí německé bezpečnostní politiky uplynulých dvou dekád je participace v různých typech vojenských operací out-of-area (mimo německé teritorium). Tyto operace probíhají pod hlavičkou různých mezinárodních organizací, zejména OSN, NATO a EU.Cíle projektu jsou: 1. Vyzkoumat, za jakých podmínek a jejich kombinace Německo na těchto operacích participuje a za jakých nikoli, 2. Odvodit ze získaných formulí, zda SRN praktikuje politiku civilní mocnosti, obchodního státu nebo mocnosti středního řádu; 3. Diskutovat schopnost jednotlivých teorií mezinárodních vztahů (ze kterých příslušné koncepty pocházejí) vysvětlit německé chování v dané oblasti.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info